MEDIA

Wonda Collective informeert over en mobiliseert voor een feministische toekomst, door het opbouwen van een feministische gemeenschap. 

 

Maar zoals in de woorden van de revolutionaire Audre Lord is er een verschil tussen eenheid en eensgezindheid. Eenheid is het samengaan van elementen die eerst en vooral gevarieerd en divers van aard zijn. In andere woorden: om samen te werken hoeven we geen mengsel te zijn van identieke deeltjes. Juist het onderzoeken naar de spanningen tussen onze verschillen bevordert de groei naar ons gemeenschappelijk doel. 

 

In deze videos onderzoeken we deze spanningen door verschillende intersectionele activisten aan het woord te laten. Wat betekent feminisme voor hen? Ervaren ze dat ze een plek hebben in de feministisch beweging en waar vinden zij dat wij als gemeenschap op moeten mobiliseren? 

Jacqui, hen/hun actief in GeenDorHout en Feminists Against Ableism.